Představenstvo

Předseda: Milan Kašperek (m.kasperek@sbdspicak.cz)
Místopředseda: Ing. Jiří Podlešák (j.podlesak@sbdspicak.cz)
Další členové: Ing. Miloš Hataš
  Vlastimil Krištof
  Jan Čech
   
Kontakt: predstavenstvo@sbdspicak.cz