Kontrolní komise

Předseda KK: Zdeněk Břicháček 
Členové KK: Jaroslava Krieglerová 
  Robert Částa