Kontrolní komise

Předseda KK:    Břicháček Zdeněk
Členové KK:       Zálepová Dana