Kontrolní komise

Předseda KK:    Břicháček Zdeněk
Členové KK:       Tollar Martin, BC.
                              Zálepová Dana