Kontrolní komise

Předseda KK:  Břicháček Zdeněk
Členové KK: Tollar Martin, BC.
 
Zálepová Dana
 
 
 
 
 
 
            

 

Zdeněk