Kontrolní komise

Předseda KK: Zdeněk Břicháček
z.brichacek@sbdspicak.cz
Členové KK: Dana Zálepová
d.zalepova@sbdspicak.cz
  Jan Čech
j.cech@sbdspicak.cz
   
Kontakt: kontrolnikomise@sbdspicak.cz