Kontrolní komise


Předseda KK:    Břicháček Zdeněk

Členové KK:      Tollar Martin, BC.

Zálepová Dana

 


 


 

 
 
 
 
            

 

Zdeněk