Kontaktní osoby

Pozice Jméno Telefonní číslo
Pověřený ředitel kanceláře,technik Ing. Vojtěch Čarda 777 226 119
483 394 226
Ekonom družstva Markéta Hajdu 776 394 226
483 394 225
Členská a bytová evidence Irena Pražáková
(zástup za MD)
776 394 226
483 394 225
Evidence nájemného a plateb Kateřina Čílová 776 394 226
483 394 225
Mzdová účtárna, evidence faktur Lenka Kokrmentová 483 394 226

 

 

Lenka Kokrmentová